Menu

Uplatnění práv z vad díla (reklamace)

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Uplatnění práv z vad díla (reklamace)

Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Někdy se stane, že dílo má vadu. Pak je potřeba, aby zákazník zhotovitele bez zbytečného odkladu informoval a začal s ním tuto situaci řešit. Ale co přesně zhotoviteli napsat? Vzorné Právo vás procesem bezpečně provede. Začněte hned.

Související vzory: 
Smlouva o dílo
Protokol o předání díla

   

Uplatnění práv z vad díla (reklamace)

Váš dokument byl úspěšně zpracován.