Menu

Uznání dluhu

Uznání dluhu

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 3 minuty

Uznání dluhu

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Uznání dluhu je jednostranné prohlášení dlužníka. Aby uznání přineslo zákonem předvídané následky, tedy založilo domněnku, že dluh ke dni svého uznání existoval, a přerušilo běh promlčecí lhůty, je nutné dodržet písemnou formu. Nová desetiletá promlčecí lhůta, v rámci níž můžete splnění dluhu úspěšně požadovat v soudním řízení, běží ode dne, kdy k uznání došlo, nebo ode dne, kdy měl dlužník dle textu uznání dluh splnit.


Vzor je součástí balíčku:

Nakládám s pohledávkami a dluhy (14 vzorů)

 • Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 • Dohoda o změně splátkového kalendáře
 • Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení peněžitého dluhu (předžalobní výzva)
 • Smlouva o postoupení pohledávky - základní
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (kvitance)
 • Dohoda o započtení pohledávek
 • Dohoda o prominutí dluhu
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • Smlouva o postoupení pohledávky - rozšířená
 • Smlouva o zápůjčce
 • Směnka vlastní
 • Uznání dluhu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality