Menu

Výpověď dohody o pracovní činnosti

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď dohody o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti lze vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní počítaných ode dne doručení výpovědi. To platí za předpokladu, že nebyla výslovně sjednána jiná délka výpovědní doby nebo jiný způsob ukončení dohody. 

Související vzory: 
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti

   

Výpověď dohody o pracovní činnosti

Váš dokument byl úspěšně zpracován.