Menu

Výpověď - soustravné méně závažné porušování povinností

Výpověď - soustravné méně závažné porušování povinností

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 6 minut

Výpověď pracovního poměru z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovní povinnosti

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. g) zákoníku práce – méně závažné porušení pracovní povinnosti (někdy také "kázně") je porušení nejnižší intenzity, které s ohledem na okolnosti nelze posoudit jako závažné nebo zvlášť hrubé porušení. Může se jednat například o pozdní příchod do zaměstnání, ojedinělé nedbalostní nesplnění zadaného pracovního úkolu, opomenutí zaznamenat svůj příchod na pracoviště apod. Rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem z tohoto důvodu lze pouze za předpokladu, že zaměstnanec poruší pracovní kázeň méně závažným způsobem alespoň třikrát, a že nejpozději před posledním porušením obdržel vytýkací dopis s upozorněním na možnost výpovědi. Výpověď je možné doručit nejpozději do 6 měsíců od doručení vytýkacího dopisu. 

Související vzory:
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovní povinnosti
Pracovní smlouva


Vzor je součástí balíčku:

Propouštím zaměstnance (25 vzorů)

 • Výpověď - odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Oznámení o rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 • Oznámení o rozhodnutí ohledně zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • Výpověď - soustravné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď - nesplňování požadavků pro výkon práce
 • Výpověď - nesplňování předpokladů pro výkon práce
 • Upozornění na možnost výpovědi - méně závažné porušování
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • Výpověď dohody o provedení práce
 • Výpověď - dlouhodobá ztráta pracovní způsobilosti
 • Výpověď - zvlášť hrubé porušení léčebného režimu
 • Výpověď - pracovní úraz, nemoc z povolání či expozice
 • Výpověď - závažné prušení pracovní povinosti
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn
 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality