Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu DLOUHODOBÉ ZTRÁTY PRACOVNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď pracovního poměru z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. e) zákoníku práce – použijte v případě, že zaměstnanec je dle lékařského posudku z důvodu svého zdravotního stavu dlouhodobě nezpůsobilý konat svou práci, a to z důvodu tzv. obecného onemocnění, tedy bez vazby na nemoc z povolání či pracovní úraz.  Ztráta zdravotní způsobilosti musí být řádně podložena lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb se všemi náležitostmi, ze kterého bude jasně vyplývat zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a důvod této nezpůsobilosti (obecné onemocnění). V případě tohoto výpovědního důvodu zaměstnanec nemá nárok na odstupné. Pokud by důvodem ztráty zdravotní způsobilosti byla nemoc z povolání nebo pracovní úraz, pak je třeba použít výpověď dle § 52 písm. d) zákoníku práce s nárokem na odstupné (v nabídce níže).

Související předpisy: 
Pracovní smlouva
Výpověď z pracovního poměru z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice zaměstnance

   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu DLOUHODOBÉ ZTRÁTY PRACOVNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.