Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď z pracovního poměru z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. f) zákoníku práce –  tuto výpověď je možné zaměstnanci dát v případě, že zaměstnanec dosahuje bez zavinění zaměstnavatele neuspokojivých pracovních výsledků. Podmínkou pro rozvázání pracovního poměru výpovědí však je, že 
     (i) zaměstnanec byl na neuspokojivé pracovní výsledky předtím písemně upozorněn výzvou k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, 
     (ii) byla mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě a 
     (iii) zaměstnanec v této lhůtě neuspokojivé pracovní výsledky neodstranil.
Současně platí, že výpověď musí být doručena ve lhůtě 12 měsíců od doručení výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Související vzory: 
Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.