Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

Vzor

Výpověď z pracovního poměru z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. f) zákoníku práce –  tuto výpověď je možné zaměstnanci dát v případě, že zaměstnanec dosahuje bez zavinění zaměstnavatele neuspokojivých pracovních výsledků. Podmínkou pro rozvázání pracovního poměru výpovědí však je, že 
     (i) zaměstnanec byl na neuspokojivé pracovní výsledky předtím písemně upozorněn výzvou k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, 
     (ii) byla mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě a 
     (iii) zaměstnanec v této lhůtě neuspokojivé pracovní výsledky neodstranil.
Současně platí, že výpověď musí být doručena ve lhůtě 12 měsíců od doručení výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Související vzory: 
Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků


Vzor je součástí balíčku:

Propouštím zaměstnance (25 vzorů)

 • Výpověď z pracovního poměru v důsledku odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o rozhodnutí ohledně přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Oznámení o rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 • Oznámení o rozhodnutí ohledně zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
 • Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovních povinností
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce
 • Upozornění na možnost výpovědi z důvodu méně závažného porušování pracovní povinnosti
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • Výpověď dohody o provedení práce
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu dlouhodobé ztráty pracovní způsobilosti zaměstnance
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu zvlášť hrubého porušení léčebného režimu
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice zaměstnance
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovní povinnosti
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn
 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.