Menu

Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď pracovního poměru z důvodu organizačních změn

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. c) zákoníku práce – použijte v případech, kdy dochází u zaměstnavatele k tzv. organizačním změnám a zaměstnavatel nadále nebude mít možnost zaměstnance zaměstnávat  z důvodu nadbytečnosti. Jedná se o situace, kdy dochází ke zrušení jednotlivých pozic, zejména z důvodu úspory nákladů za účelem zvýšení efektivnosti práce, ale může jít i o jiné případy reorganizace. Základním předpokladem platnosti takové výpovědi je, že zaměstnanec je skutečně nadbytečný, tedy smyslem není zbavit se konkrétního zaměstnance a nahradit ho jiným (typicky zrušením jedné pozice a vytvořením jiné, která je ale obsahově v podstatě shodná). Základem pro výpověď z organizačních důvodů je předchozí přijetí rozhodnutí zaměstnavatele o zrušení konkrétních pozic. 

Související vzory: 
Pracovní smlouva

   

Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn

Váš dokument byl úspěšně zpracován.