Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PRACOVNÍHO ÚRAZU, NEMOCI Z POVOLÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ EXPOZICE ZAMĚSTNANCE

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď z pracovního poměru z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice zaměstnance

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. d) zákoníku práce – použijte, pokud výpovědní důvod spočívá ve ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnance z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (či ohrožení touto nemocí) nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice. Ztráta zdravotní způsobilosti musí být řádně podložena lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb se všemi náležitostmi, ze kterého bude jasně vyplývat zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a důvod této nezpůsobilosti. Zaměstnanci náleží ze zákona odstupné ve výši 12 násobku průměrného měsíčního výdělku. V případě, že zaměstnanec ztratí zdravotní způsobilost k výkonu své dosavadní práce z důvodu tzv. obecného onemocnění (tedy bez vazby na nemoc z povolání nebo pracovní úraz), je třeba zvolit výpověď dle § 52 písm. e) zákoníku práce (v nabídce níže). V tomto případě zaměstnanci odstupné nepřísluší. 

Související vzory:
Výpověď pracovního poměru z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance

   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PRACOVNÍHO ÚRAZU, NEMOCI Z POVOLÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ EXPOZICE ZAMĚSTNANCE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.