Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu SOUSTAVNÉHO MÉNĚ ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Vzor

Výpověď pracovního poměru z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovní povinnosti

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. g) zákoníku práce – méně závažné porušení pracovní povinnosti (někdy také "kázně") je porušení nejnižší intenzity, které s ohledem na okolnosti nelze posoudit jako závažné nebo zvlášť hrubé porušení. Může se jednat například o pozdní příchod do zaměstnání, ojedinělé nedbalostní nesplnění zadaného pracovního úkolu, opomenutí zaznamenat svůj příchod na pracoviště apod. Rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem z tohoto důvodu lze pouze za předpokladu, že zaměstnanec poruší pracovní kázeň méně závažným způsobem alespoň třikrát, a že nejpozději před posledním porušením obdržel vytýkací dopis s upozorněním na možnost výpovědi. Výpověď je možné doručit nejpozději do 6 měsíců od doručení vytýkacího dopisu. 

Související vzory:
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovní povinnosti
Pracovní smlouva


Vzor je součástí balíčku:

Propouštím zaměstnance (25 vzorů)

 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU v důsledku ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE Z FUNKCE
 • OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE Z FUNKCE
 • OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNAVATELE O ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ
 • OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ
 • Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu SOUSTAVNÉHO MÉNĚ ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NESPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRO ŘÁDNÝ VÝKON SJEDNANÉ PRÁCE
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NESPLŇOVÁNÍ PŘEDPOKLADŮ STANOVENÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY PRO VÝKON SJEDNANÉ PRÁCE
 • Upozornění na možnost výpovědi z důvodu méně závažného porušování pracovní povinnosti
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • Výpověď dohody o provedení práce
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu DLOUHODOBÉ ZTRÁTY PRACOVNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZVLÁŠŤ HRUBÉHO PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PRACOVNÍHO ÚRAZU, NEMOCI Z POVOLÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ EXPOZICE ZAMĚSTNANCE
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ PRACOVNÍ POVINNOSTI
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ORGANIZAČNÍCH ZMĚN
 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 • DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu SOUSTAVNÉHO MÉNĚ ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.