Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZVLÁŠŤ HRUBÉHO PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU

Vzor

Výpověď pracovního poměru z důvodu zvlášť hrubého porušení léčebného režimu

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. h) zákoníku – jedná se o výjimečný výpovědní důvod, který nemá přímou souvislost s výkonem práce. Použijte tuto předlohu v případě, že zaměstnanec porušil povinnost dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce v době prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti. V praxi to ovšem neznamená, že se zaměstnanec pouze nezdržuje v místě pobytu anebo nedodržuje rozsah povolených vycházek. Důvodem pro rozvázání pracovního poměru z tohoto důvodu je pouze zvlášť hrubé porušení režimu, tedy pouze situace, kdy by zaměstnavatel prokázal, že se zaměstnanec po dobu pracovní neschopnosti například pravidělně zdržuje v restauraci nebo odjede na dovolenou atp. Dle soudní judikatury není důvodem ani pokud zaměstnanec neoznačí zvonek a znemožní tak kontrolu. Prakticky je tak tento výpovědní důvod poměrně těžko použitelný. Výpověď z tohoto důvodu může dát zaměstnavatel zaměstnanci pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl. Důvodem navíc může být skutečně jen porušení v průběhu prvních 14 dní pracovní neschopnosti, kdy je oprávněn kontrolu provádět zaměstnavatel. Porušení léčebného režimu po uplynutí 14 dní již důvodem k výpovědi být nemůže. 

Související vzory: 
Pracovní smlouva


Vzor je součástí balíčku:

Propouštím zaměstnance (25 vzorů)

 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU v důsledku ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE Z FUNKCE
 • OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE Z FUNKCE
 • OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNAVATELE O ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ
 • OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ
 • Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu SOUSTAVNÉHO MÉNĚ ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NESPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRO ŘÁDNÝ VÝKON SJEDNANÉ PRÁCE
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NESPLŇOVÁNÍ PŘEDPOKLADŮ STANOVENÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY PRO VÝKON SJEDNANÉ PRÁCE
 • Upozornění na možnost výpovědi z důvodu méně závažného porušování pracovní povinnosti
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • Výpověď dohody o provedení práce
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu DLOUHODOBÉ ZTRÁTY PRACOVNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZVLÁŠŤ HRUBÉHO PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PRACOVNÍHO ÚRAZU, NEMOCI Z POVOLÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ EXPOZICE ZAMĚSTNANCE
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ PRACOVNÍ POVINNOSTI
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ORGANIZAČNÍCH ZMĚN
 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 • DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZVLÁŠŤ HRUBÉHO PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU

Váš dokument byl úspěšně zpracován.