Menu

Výpověď - zvlášť hrubé porušení léčebného režimu

Výpověď - zvlášť hrubé porušení léčebného režimu

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 7 minut

Výpověď pracovního poměru z důvodu zvlášť hrubého porušení léčebného režimu

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. h) zákoníku – jedná se o výjimečný výpovědní důvod, který nemá přímou souvislost s výkonem práce. Použijte tuto předlohu v případě, že zaměstnanec porušil povinnost dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce v době prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti. V praxi to ovšem neznamená, že se zaměstnanec pouze nezdržuje v místě pobytu anebo nedodržuje rozsah povolených vycházek. Důvodem pro rozvázání pracovního poměru z tohoto důvodu je pouze zvlášť hrubé porušení režimu, tedy pouze situace, kdy by zaměstnavatel prokázal, že se zaměstnanec po dobu pracovní neschopnosti například pravidělně zdržuje v restauraci nebo odjede na dovolenou atp. Dle soudní judikatury není důvodem ani pokud zaměstnanec neoznačí zvonek a znemožní tak kontrolu. Prakticky je tak tento výpovědní důvod poměrně těžko použitelný. Výpověď z tohoto důvodu může dát zaměstnavatel zaměstnanci pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl. Důvodem navíc může být skutečně jen porušení v průběhu prvních 14 dní pracovní neschopnosti, kdy je oprávněn kontrolu provádět zaměstnavatel. Porušení léčebného režimu po uplynutí 14 dní již důvodem k výpovědi být nemůže. 

Související vzory: 
Pracovní smlouva


Vzor je součástí balíčku:

Propouštím zaměstnance (25 vzorů)

 • Výpověď - odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Oznámení o rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 • Oznámení o rozhodnutí ohledně zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • Výpověď - soustravné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď - nesplňování požadavků pro výkon práce
 • Výpověď - nesplňování předpokladů pro výkon práce
 • Upozornění na možnost výpovědi - méně závažné porušování
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • Výpověď dohody o provedení práce
 • Výpověď - dlouhodobá ztráta pracovní způsobilosti
 • Výpověď - zvlášť hrubé porušení léčebného režimu
 • Výpověď - pracovní úraz, nemoc z povolání či expozice
 • Výpověď - závažné prušení pracovní povinosti
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn
 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality