Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZVLÁŠŤ HRUBÉHO PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď pracovního poměru z důvodu zvlášť hrubého porušení léčebného režimu

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. h) zákoníku – jedná se o výjimečný výpovědní důvod, který nemá přímou souvislost s výkonem práce. Použijte tuto předlohu v případě, že zaměstnanec porušil povinnost dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce v době prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti. V praxi to ovšem neznamená, že se zaměstnanec pouze nezdržuje v místě pobytu anebo nedodržuje rozsah povolených vycházek. Důvodem pro rozvázání pracovního poměru z tohoto důvodu je pouze zvlášť hrubé porušení režimu, tedy pouze situace, kdy by zaměstnavatel prokázal, že se zaměstnanec po dobu pracovní neschopnosti například pravidělně zdržuje v restauraci nebo odjede na dovolenou atp. Dle soudní judikatury není důvodem ani pokud zaměstnanec neoznačí zvonek a znemožní tak kontrolu. Prakticky je tak tento výpovědní důvod poměrně těžko použitelný. Výpověď z tohoto důvodu může dát zaměstnavatel zaměstnanci pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl. Důvodem navíc může být skutečně jen porušení v průběhu prvních 14 dní pracovní neschopnosti, kdy je oprávněn kontrolu provádět zaměstnavatel. Porušení léčebného režimu po uplynutí 14 dní již důvodem k výpovědi být nemůže. 

Související vzory: 
Pracovní smlouva

   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZVLÁŠŤ HRUBÉHO PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU

Váš dokument byl úspěšně zpracován.