Menu

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď ze strany zaměstnance použijte, chcete-li ukončit pracovní poměr před sjednanou dobou trvání. Výpověď lze podat z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba trvá 2 měsíce a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Související vzory: 
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

   

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Váš dokument byl úspěšně zpracován.