Menu

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Vyplnit vzor

Výpověď ze strany zaměstnance použijte, chcete-li ukončit pracovní poměr před sjednanou dobou trvání. Výpověď lze podat z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba trvá 2 měsíce a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Související vzory: 
Dohoda o rozvázání pracovního poměru


Vzor je součástí balíčku:

Chci v práci skončit (5 vzorů)

  • Výpověď dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnance
  • Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance
  • Výpověď dohody o provedení práce ze strany zaměstnance
  • OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ze strany zaměstnance
  • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance
  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Váš dokument byl úspěšně zpracován.