Menu

Dohoda o srážkách ze mzdy

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Dohoda o srážkách ze mzdy

Poskytujete zaměstnancům stravenky nebo jiné poukázky podobného typu? Abyste řádně vyúčtovali takové benefity, musíte zúčtovat i se zaměstnancem. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli provádět srážky ze mzdy bez dohody se zaměstnancem pouze ve velmi omezených případech (například sražení přečerpané dovolené). Ve většině případů je nutné k provedení srážky uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy.

Náš vzor dohody o srážkách ze mzdy použijte nejen pro pravidelné srážky (stravenky či méně obvyklé sportovní poukázky), ale lze využít i v případě, že řešíte náhradu škody způsobené zaměstnancem.

Související vzory: 
https://www.vzornepravo.cz/cz/vzory/dohoda-o-nahrade-skody-zpusobene-zamestnancem-zamestnavateli.s-223.html

   

Dohoda o srážkách ze mzdy

Váš dokument byl úspěšně zpracován.