Menu

Objednávka marketingových služeb

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Objednávka marketingových služeb

Pokud realizujete rozsáhlejší marketingový projekt a s dodavatelem jste uzavřeli rámcovou smlouvu, pak prostřednictvím vzoru objednávky marketingových služeb specifikujete s dodavatelem realizaci jednotlivých konkrétních plnění.

Související vzory: 
Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb
Smlouva o poskytnutí marketingových služeb (využijete ji pro smluvní podchycení jednoduchých či jednorázových marketingových zakázek)

Může se Vám hodit: 
Měním nebo ukončuji smlouvy (obsahuje vzory pro situace vyžadující úpravy již uzavřených smluv nebo ukončení závazků z nich)

   

Objednávka marketingových služeb

Váš dokument byl úspěšně zpracován.