Menu

OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE Z FUNKCE

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Oznámení o odvolání vedoucího zaměstnance z funkce

Z vedoucího místa (funkce) může zaměstnavatel zaměstnance odvolat, pokud si to spolu ujednali v pracovní smlouvě. Pracovní poměr zaměstnance odvolaného z funkce však odvoláním nezaniká. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nabídnout nové pracovní zařazení odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, které zaměstnanec může, ale nemusí akceptovat. Pokud zaměstnanec nabídnuté pracovní zařazení nepřijme (nebo pokud mu jej zaměstnavatel nenabídl), dochází odvoláním z funkce k překážkám v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel zaměstnanci nepřiděluje práci, ale zaměstnanec stále dostává mzdu. V takovém případě je možné dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodů organizačních změn.

Související vzory:
Výpověď z pracovního poměru v důsledku odvolání z funkce (připravujeme)

   

OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE Z FUNKCE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.