Menu

Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)

Vzor

Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Jako dodavatel máte na starosti nejen zhotovení díla, ale také jednání se zákazníky. A to není vždy jednoduché. Co když zákazník dílo reklamuje, jak se s tím vypořádat? Administrativa už vás nemusí trápit. Využijte vzor Odpovědi na reklamaci. Prostřednictvím jednoduchého dialogu vyplníte všechny důležité informace, Vzorné Právo pak zbytek práce odvede za vás.

Související vzory: 
Uplatnění práv z vad díla (reklamace)
Smlouva o dílo


Vzor je součástí balíčku:

Uzavírám smlouvy (20 vzorů)

 • Plná moc k podpisu listiny
 • COVID-19 - Žádost o poskytnutí náhrady škody podle § 36 krizového zákona
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad zakoupené věci (jinak také Uplatnění práv z vad)
 • SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A PROPAGACI
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad díla (jinak také Uplatnění práv z vad)
 • Protokol o předání díla
 • SMLOUVA O DÍLO
 • SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM NÁJMU MOVITÉ VĚCI
 • Potvrzení o zaplacení či jiném plnění (Kvitance)
 • Protokol o předání databáze
 • SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI
 • Objednávka marketingových služeb
 • RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • SMLOUVA O MLČENLIVOSTI
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)

Váš dokument byl úspěšně zpracován.