Menu

Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)

Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 3 minuty

Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Jako dodavatel máte na starosti nejen zhotovení díla, ale také jednání se zákazníky. A to není vždy jednoduché. Co když zákazník dílo reklamuje, jak se s tím vypořádat? Administrativa už vás nemusí trápit. Využijte vzor Odpovědi na reklamaci. Prostřednictvím jednoduchého dialogu vyplníte všechny důležité informace, Vzorné Právo odvede zbytek práce za vás.

Související vzory: 
Uplatnění práv z vad díla (reklamace)
Smlouva o dílo


Vzor je součástí balíčku:

Uzavírám smlouvy (19 vzorů)

 • Plná moc k podpisu listiny
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad zakoupené věci (jinak také uplatnění práv z vad)
 • Smlouva o partnerství a propagaci
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad díla (jinak také uplatnění práv z vad)
 • Protokol o předání díla
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o podnikatelském nájmu movité věci
 • Potvrzení o zaplacení či jiném plnění (kvitance)
 • Protokol o předání databáze
 • Smlouva o reklamě a propagaci
 • Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů
 • Smlouva o poskytnutí licence k databázi
 • Objednávka marketingových služeb
 • Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb
 • Smlouva o poskytnutí marketingových služeb
 • Prohlášení o mlčenlivosti
 • Smlouva o mlčenlivosti
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality