Menu

Plná moc k zastupování společníka na valné hromadě

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Plná moc k zastupování na valné hromadě

Společník se může valné hromady účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc zástupce musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda se týká jedné valné hromady, či většího počtu (v určitém období nebo bez časového omezení). Vzor obsahuje propracovaný katalog bodů, o kterých lze na valné hromadě jednat – např. volba orgánů, odvolání členů orgánů a prokuristů, udělení a odvolání prokury, schválení závěrky, zisku, ztráty, povinnosti společníků a další, který Vám významně usnadní přípravu plné moci. Lze však zvolit i možnost vlastní textace.

Související vzory:
Pozvánka na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným
Zápis z jednání valné hromady
Listina přítomných na valné hromadě společnosti s ručením omezeným

   

Plná moc k zastupování společníka na valné hromadě

Váš dokument byl úspěšně zpracován.