Menu

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti s ručením omezeným

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Pozvánka na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným

Písemná pozvánka na valnou hromadu musí kromě pořadu jednání obsahovat také návrhy usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. Náš vzor řeší téměř 40 situací na valných hromadách nejčastěji projednávaných, např. volbu a odvolání členů orgánů a prokuristů, schválení smluv o výkonu funkce, pozastavení výkonu funkce, poskytnutí plnění členům orgánů, schválení závěrky, rozdělení zisku, ztráty, pokyny k obchodnímu vedení, zrušení společnosti s likvidací, likvidaci a mnohé další. Ke každé situaci jsou již připraveny jednotlivé body pořadu jednání a jím odpovídající návrhy usnesení. Stačí pouze zvolit vaši situaci a vyplnit několik souvisejících údajů. Samozřejmě zůstává zachována i možnost vytvořit si vlastní text pro pořad jednání a na něj navazující usnesení.

Související vzory:
Plná moc k zastupování na valné hromadě
Zápis z jednání valné hromady
Listina přítomných na valné hromadě společnosti s ručením omezeným

   

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti s ručením omezeným

Váš dokument byl úspěšně zpracován.