Menu

Zápis z jednání valné hromady

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Zápis z jednání valné hromady

Zapisovatel má povinnost vyhotovit zápis o průběhu jednání valné hromady do 15 dnů od skončení valné hromady. S naším vzorem Vám půjde příprava zápisu snadno a rychle. Prostřednictvím inteligentního dialogu projděte všechny náležitosti, které má zápis obsahovat, a doplňte potřebné údaje. Body, které valná hromada projednala, vyberte z předem připraveného katalogu, případně si je můžete sepsat sami.

Související vzory:
Pozvánka na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným
Plná moc k zastoupení společníka na valné hromadě
Listina přítomných na valné hromadě společnosti s ručením omezeným

   

Zápis z jednání valné hromady

Váš dokument byl úspěšně zpracován.