Menu

PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI

PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 4 minuty

Prohlášení o mlčenlivosti

249 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Podpisem prohlášení o mlčenlivosti potvrzujete, že můžete mít nebo už jste získali přístup k důvěrným informacím určité osoby a zavazujete se o takových informacích zachovávat mlčenlivost. V prohlášení identifikujete osobu, jejíž důvěrné informace mají být chráněny, konkretizujete, o jaké informace se jedná, a uvedete, jak dlouho bude povinnost mlčenlivosti trvat.

Důvěrné informace můžete také chránit Smlouvou o mlčenlivosti (v nabídce níže). Rozdíl je v tom, že prohlášení je jednostranné právní jednání a činí jej osoba, která má či získá přístup k důvěrným informacím, zatímco smlouva je dvoustranné právní jednání mezi tím, kdo informace poskytne či zpřístupní, a osobou, která má nebo může mít k důvěrným informacím přístup. Výhodou smlouvy o mlčenlivosti je hlavně to, že v ní můžete sjednat i smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Související vzory: 
Smlouva o mlčenlivosti
Smlouva o poskytnutí marketingových služeb
Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb
Smlouva o poskytnutí licence k databázi
Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů

Může se Vám hodit: 
Měním nebo ukončuji smlouvy (obsahuje vzory pro situace vyžadující úpravy již uzavřených smluv nebo ukončení závazků z nich)

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality