Menu

SMLOUVA O MLČENLIVOSTI

Vzor

Smlouva o mlčenlivosti

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Lze předejít vyzrazení důvěrných informací? Ano, a není to úplně složité: se zaměstnanci, externími spolupracovníky či obchodními partnery uzavřete smlouvu o mlčenlivosti – v budoucnu vám může ušetřit mnoho starostí i peněz. Ve smlouvě specifikujete informace, které podléhají ochraně, a osoby, které budou mít k informacím přístup. Dále si stanovíte dobu, po kterou chcete důvěrné informace chránit. A samozřejmě nesmí chybět ujednání o smluvní pokutě při porušení povinnosti zachovávat ohledně důvěrných informací mlčenlivost.

Související vzory: 
Smlouva o poskytnutí marketingových služeb
Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb
Smlouva o poskytnutí licence k databázi
Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů

Může se Vám hodit: 
Měním nebo ukončuji smlouvy (obsahuje vzory pro situace vyžadující úpravy již uzavřených smluv nebo ukončení závazků z nich)

 


Vzor je součástí balíčku:

Uzavírám smlouvy (20 vzorů)

 • Plná moc k podpisu listiny
 • COVID-19 - Žádost o poskytnutí náhrady škody podle § 36 krizového zákona
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad zakoupené věci (jinak také Uplatnění práv z vad)
 • SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A PROPAGACI
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad díla (jinak také Uplatnění práv z vad)
 • Protokol o předání díla
 • SMLOUVA O DÍLO
 • SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM NÁJMU MOVITÉ VĚCI
 • Potvrzení o zaplacení či jiném plnění (Kvitance)
 • Protokol o předání databáze
 • SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI
 • Objednávka marketingových služeb
 • RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB
 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB
 • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
 • SMLOUVA O MLČENLIVOSTI
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

SMLOUVA O MLČENLIVOSTI

Váš dokument byl úspěšně zpracován.