Menu

Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu

Při uzavírání podnájemního vztahu je sepsání smlouvy o podnájmu prvním nezbytným krokem ke spokojenému bydlení. Značně důležité je ale i faktické převzetí a předání prostoru k bydlení. Abyste předešli možným budoucím nepříjemnostem, je vhodné co nejpřesněji zachytit aktuální stav podnajímaného prostoru v okamžiku, kdy ho budoucí podnájemce přebírá. Můžete se tak vyhnout sporům o to, zda je uživatel prostoru odpovědný za konkrétní škody nebo ztráty. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace.

Související vzory:
Smlouva o podnájmu bytu / části bytu

Rozlišujete bezpečně mezi nájmem a podnájmem
Ujistěte se na našem blogu v článku Podnájem - tak trochu jiný nájem!

   

Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.