Menu

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU / ČÁSTI BYTU

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU / ČÁSTI BYTU

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 6 minut

Smlouva o podnájmu bytu / části bytu

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

V inzerátech často vídáme slovní spojení "byt k podnájmu" a kousek vedle "byt k pronajmutí“. Nejde o totéž! Nájem (pronájem) bytu představuje užívací právo, které nájemci zřídí vlastník bytu, zatímco podnájem je užívací právo zřízené nájemcem. Ten má sám uzavřenou smlouvu s pronajímatelem (vlastníkem) a na jejím základě má právo přenechat byt (či pouze jeho část) někomu jinému (podnájemci). Je to vlastně taková pyramida – na vrcholu stojí vlastník bytu, ten předal byt do užívání nájemci a ten v něm nechává bydlet podnájemce. Podnájemce má v mnoha ohledech obdobné postavení jako nájemce, avšak musí si být vědom důležité skutečnosti – skončí-li nájem (tedy ten "vyšší" závazek v pyramidě), zpravidla musí byt opustit podnájemce spolu s nájemcem. A to i v případě, že smlouva o podnájmu je stále platná a účinná!

Související vzory:
Protokol o předání bytu nebo domu – zahájení (pod)nájmu
Dodatek ke smlouvě o podnájmu

Rozlišujete bezpečně mezi podnájmem a nájmem? 
Ujistěte se na našem blogu v článku Podnájem - tak trochu jiný nájem!


Vzor je součástí balíčku:

Řeším bytovou potřebu (17 vzorů)

 • Smlouva o krátkodobém nájmu bytu nebo domu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - ukončení podnájmu
 • Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu
 • Smlouva o nájmu družstevního bytu
 • Výzva k zaplacení dlužného podnájemného (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného (předžalobní výzva)
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele
 • Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu
 • Dodatek ke smlouvě o podnájmu
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu
 • Dohoda o ukončení podnájmu bytu / části bytu
 • Smlouva o podnájmu bytu / části bytu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - ukončení nájmu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení nájmu
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
 • Smlouva o nájmu bytu nebo domu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality