Menu

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU / ČÁSTI BYTU

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Smlouva o podnájmu bytu / části bytu

V inzerátech často vídáme slovní spojení "byt k podnájmu" a kousek vedle "byt k pronajmutí“. Nejde o totéž! Nájem (pronájem) bytu představuje užívací právo, které nájemci zřídí vlastník bytu, zatímco podnájem je užívací právo zřízené nájemcem. Ten má sám uzavřenou smlouvu s pronajímatelem (vlastníkem) a na jejím základě má právo přenechat byt (či pouze jeho část) někomu jinému (podnájemci). Je to vlastně taková pyramida – na vrcholu stojí vlastník bytu, ten předal byt do užívání nájemci a ten v něm nechává bydlet podnájemce. Podnájemce má v mnoha ohledech obdobné postavení jako nájemce, avšak musí si být vědom důležité skutečnosti – skončí-li nájem (tedy ten "vyšší" závazek v pyramidě), zpravidla musí byt opustit podnájemce spolu s nájemcem. A to i v případě, že smlouva o podnájmu je stále platná a účinná!

Související vzory:
Protokol o předání bytu nebo domu – zahájení (pod)nájmu
Dodatek ke smlouvě o podnájmu

Rozlišujete bezpečně mezi podnájmem a nájmem? 
Ujistěte se na našem blogu v článku Podnájem - tak trochu jiný nájem!

   

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU / ČÁSTI BYTU

Váš dokument byl úspěšně zpracován.