Menu

Podnájem bytu - tak trochu jiný nájem

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

17. 06. 2019 Autor: Petr Bezouška Kategorie: Nemovitosti

Asi jste se již setkali s tím, že někdo řekl: bydlím v podnájmu. Laik tím většinou myslí, že nemá v užívání celý byt, ale jen určitou místnost. Co to ale znamená po právní stránce?

Podnájem bytu je obecným označením pro případ, v němž užívací právo k bytu zřizuje nájemce. Ten má sám uzavřenu smlouvu s pronajímatelem (vlastníkem) a na jejím základě buď má, nebo nemá právo přenechat byt (jeho část) někomu jinému. Je to vlastně taková pyramida – na vrcholu stojí vlastník bytu, ten předal byt do užívání nájemci a ten v něm nechal bydlet podnájemce. Nájemce musí být opatrný – když nemá oprávnění k podnájmu, a přesto byt do podnájmu dá, porušuje nájemní smlouvu a pronajímatel mu může dát výpověď.

Obecně se traduje (a můžete se to dočíst na různých webech), že podnájemce není vůbec chráněn, že ho může nájemce z bytu tak říkajíc „vykopnout“ z hodiny na hodinu. Ale to není už více než pět let pravda.

Platí-li podnájemce nájemci za užívání bytu (jeho části), je vůči němu chráněn úplně stejně, jako je chráněn nájemce vůči pronajímateli. Jejich vztah se totiž řídí pravidly o nájmu bytu. Nájemce může například dát podnájemci výpověď jen z důvodů uvedených v zákoně, nemůže po něm chtít zaplacení smluvní pokuty apod. Jiným je případ bezúplatného užívání: pokud podnájemce nic nájemci neplatí, řídí se jejich vztah pravidly o výpůjčce, která podnájemci v podstatě žádnou ochranu neposkytuje. V takovém případě opravdu může nájemce vztah s podnájemcem ukončit velmi rychle, záleží, co si ujednají ve smlouvě.

Podnájemce si však musí být vědom, že když skončí nájem (tedy ten "vyšší" závazek v pyramidě), zpravidla musí byt opustit nejen nájemce, ale i on. A to i v případě, že má stále platnou a účinnou podnájemní smlouvu! Pokud však měl nájemce byt pronajatý ne kvůli svému bydlení, ale proto, aby na něm tzv. „vydělával“ (dál jej podnajímal), jedná se fakticky o vztah nikoli nájemní, ale pachtovní; podnájemce se po skončení takového nájmu nemusí vystěhovat, ale nastoupí na místo onoho nájemce – jeho novým smluvním partnerem se stane pronajímatel (vlastník).

Musí-li podnájemce byt opustit, protože skončil nájem, a má-li stále ještě platnou a účinnou podnájemní smlouvu, může se na nájemci domáhat, aby ji nadále plnil (např. aby mu zajistil bydlení v jiném bytě). Není-li toho nájemce schopen, podnájemce může vztah ukončit výpovědí a uplatnit právo na náhradu škody.

Hledá-li někdo bydlení, rozhodně je lepší, když uzavře nájemní smlouvu. Ani podnájem však není úplně k zahození, zvláště v případě, stačí-li vám část bytu (pokoj), neboť jde o levnější variantu uspokojení bytové potřeby.