Menu

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NEBO DOMU

Vzor

Smlouva o nájmu bytu nebo domu

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Dobře sepsaná nájemní smlouva je základem pro klidný a bezproblémový průběh nájmu. Sestavte si nájemní smlouvu, která bude odpovídat vaší konkrétní situaci. Ve Vzorném Právu jednoduše zadáte parametry smlouvy – např. zda nájem bude trvat po dobu určitou či na dobu neurčitou, zda budou služby placeny zálohově či paušální částkou a jak rozsáhlá práva a povinnosti budou mít vůči sobě nájemce a pronajímatel. Vedle nájemní smlouvy budete potřebovat i protokol o předání bytu nebo domu (v nabídce níže), ve kterém si nájemce a pronajímatel potvrdí stav předmětu nájmu v době převzetí.

Související vzory: 
Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení (pod)nájmu
Souhlas s umístěním sídla podnikání
Dodatek ke smlouvě o nájmu

Rozlišujete bezpečně mezi nájmem a podnájmem?
Ujistěte se na našem blogu v článku Podnájem - tak trochu jiný nájem!


Vzor je součástí balíčku:

Řeším bytovou potřebu (18 vzorů)

 • COVID-19 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za byt / dům podle zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce bytů
 • COVID-19 - Žádost o snížení nájemného za užívání bytu / domu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - Ukončení podnájmu
 • Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu
 • SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU
 • Výzva k zaplacení dlužného podnájemného (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného (předžalobní výzva)
 • VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE
 • Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu
 • Dodatek ke smlouvě o podnájmu
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu
 • Dohoda o ukončení podnájmu bytu / části bytu
 • SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU / ČÁSTI BYTU
 • Protokol o předání bytu nebo domu - ukončení nájmu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení nájmu
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
 • SMLOUVA O NÁJMU BYTU NEBO DOMU
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NEBO DOMU

Váš dokument byl úspěšně zpracován.