Menu

Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení (pod)nájmu

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení (pod)nájmu

Sepsání smlouvy o nájmu (či podnájmu) je prvním krokem ke spokojenému bydlení. Značně důležité je ale i faktické převzetí a předání prostoru k bydlení. Abyste předešli možným budoucím nepříjemnostem, je vhodné co nejpřesněji zachytit aktuální stav pronajímaného (či podnajímaného) prostoru v okamžiku, kdy ho budoucí nájemce (resp. podnájemce) přebírá. Můžete se tak vyhnout sporům o to, zda je uživatel prostoru odpovědný za konkrétní škody nebo ztráty. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace.

Související vzory: 
Smlouva o nájmu bytu nebo domu
Smlouva o podnájmu bytu / části bytu

Rozlišujete bezpečně mezi nájmem a podnájmem? 
Ujistěte se na našem blogu v článku Podnájem - tak trochu jiný nájem!

   

Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení (pod)nájmu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.