Menu

Protokol o předání databáze

Vzor

Protokol o předání databáze

149 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Pomocí předávacího protokolu formálně zaznamenáte převzetí databáze nabyvatelem licence k této databázi. V protokolu můžete evidovat vady databáze zjištěné při převzetí databáze v rámci jejího testování a určit si práva a povinnosti nabyvatele a poskytovatele licence z toho plynoucí.

Související vzory: 
Smlouva o poskytnutí licence k databázi
Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů

Může se Vám hodit: 
Měním nebo ukončuji smlouvy (obsahuje vzory pro situace vyžadující úpravy již uzavřených smluv nebo ukončení závazků z nich)


Vzor je součástí balíčku:

Uzavírám smlouvy (20 vzorů)

  • Plná moc k podpisu listiny
  • Lockdown 1 - žádost o poskytnutí náhrady škody podle § 36 krizového zákona
  • Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)
  • Reklamace vad zakoupené věci (jinak také uplatnění práv z vad)
  • Smlouva o partnerství a propagaci
  • Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)
  • Reklamace vad díla (jinak také uplatnění práv z vad)
  • Protokol o předání díla
  • Smlouva o dílo
  • Smlouva o podnikatelském nájmu movité věci
  • Potvrzení o zaplacení či jiném plnění (kvitance)
  • Protokol o předání databáze
  • Smlouva o reklamě a propagaci
  • Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů
  • Smlouva o poskytnutí licence k databázi
  • Objednávka marketingových služeb
  • Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb
  • Smlouva o poskytnutí marketingových služeb
  • Prohlášení o mlčenlivosti
  • Smlouva o mlčenlivosti
1 490 Kč Výhodně nakoupit
  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

Protokol o předání databáze

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.