Menu

Protokol o předání databáze

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Protokol o předání databáze

Pomocí předávacího protokolu formálně zaznamenáte převzetí databáze nabyvatelem licence k této databázi. V protokolu můžete evidovat vady databáze zjištěné při převzetí databáze v rámci jejího testování a určit si práva a povinnosti nabyvatele a poskytovatele licence z toho plynoucí.

Související vzory: 
Smlouva o poskytnutí licence k databázi
Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů

Může se Vám hodit: 
Měním nebo ukončuji smlouvy (obsahuje vzory pro situace vyžadující úpravy již uzavřených smluv nebo ukončení závazků z nich)

   

Protokol o předání databáze

Váš dokument byl úspěšně zpracován.