Menu

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

Vzor

Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb

249 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Chce po vás klient komplexní strategii pro marketingovou kampaň? Věnujte svůj čas a úsilí kreativní práci a v právních otázkách se spolehněte na náš vzor rámcové smlouvy o poskytování marketingových služeb. Díky takové smlouvě si můžete sjednat dlouhodobou spolupráci a konkrétní práci či projekty (např. spotřebitelské akce, tisk reklamních a propagačních materiálů či facebookovou kampaň) řešit flexibilně prostřednictvím jednotlivých dílčích smluv (=objednávek, vzor objednávky najdete v nabídce níže). Stačí sjednat harmonogram plnění a kalendář plateb.

Související vzory:
Objednávka marketingových služeb
Smlouva o poskytnutí marketingových služeb (využijete pro jednoduchou či jednorázovou zakázku)

Může se Vám hodit: 
Měním nebo ukončuji smlouvy (obsahuje vzory pro situace vyžadující úpravy již uzavřených smluv nebo ukončení závazků z nich)


Vzor je součástí balíčku:

Uzavírám smlouvy (19 vzorů)

  • COVID-19 - Žádost o poskytnutí náhrady škody podle § 36 krizového zákona
  • Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)
  • Reklamace vad zakoupené věci (jinak také Uplatnění práv z vad)
  • SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A PROPAGACI
  • Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)
  • Reklamace vad díla (jinak také Uplatnění práv z vad)
  • Protokol o předání díla
  • SMLOUVA O DÍLO
  • SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM NÁJMU MOVITÉ VĚCI
  • Potvrzení o zaplacení či jiném plnění (Kvitance)
  • Protokol o předání databáze
  • SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI
  • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI
  • Objednávka marketingových služeb
  • RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB
  • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB
  • PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
  • SMLOUVA O MLČENLIVOSTI
1 490 Kč Výhodně nakoupit
  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

Váš dokument byl úspěšně zpracován.