Menu

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 7 minut

Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Vzor Smlouvy o poskytnutí licence k databázi osobních údajů vám umožní nejen nastavit si práva a povinnosti mezi poskytovatelem databáze a jejím nabyvatelem, ale také vám pomůže zajistit správnou míru ochrany osobních údajů obsažených v databázi a ochránit vás tak před možnými sankcemi kvůli nedodržení legislativy o ochraně osobních údajů.
(pro připomenutí: Osobními údaji jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovanou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.)
Fraktické předání databáze si se svým smluvním partnerem potvrďte pomocí Protokolu o předání databáze (v nabídce níže).

Související vzory: 
Protokol o předání databáze
Smlouva o poskytnutí licence k databázi (uzavřete tuto smlouvu, pokud příslušná databáze osobní údaje neobsahuje)

Může se Vám hodit: 
Měním nebo ukončuji smlouvy (obsahuje vzory pro situace vyžadující úpravy již uzavřených smluv nebo ukončení závazků z nich)


Vzor je součástí balíčku:

Uzavírám smlouvy (19 vzorů)

 • Plná moc k podpisu listiny
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad zakoupené věci (jinak také uplatnění práv z vad)
 • Smlouva o partnerství a propagaci
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad díla (jinak také uplatnění práv z vad)
 • Protokol o předání díla
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o podnikatelském nájmu movité věci
 • Potvrzení o zaplacení či jiném plnění (kvitance)
 • Protokol o předání databáze
 • Smlouva o reklamě a propagaci
 • Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů
 • Smlouva o poskytnutí licence k databázi
 • Objednávka marketingových služeb
 • Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb
 • Smlouva o poskytnutí marketingových služeb
 • Prohlášení o mlčenlivosti
 • Smlouva o mlčenlivosti
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality