Menu

Smlouva o výkonu funkce jednatele - rozšířená

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Smlouva o výkonu funkce jednatele - rozšířená

Rozšířenou smlouvu o výkonu funkce jednatele je vhodné použít v případě, kdy výkon funkce jednatele představuje jedinou (nebo zásadní) výdělečnou činnost. V těchto případech bývají jednateli poskytována obdobná plnění jako zaměstnancům. Ovšem vzhledem k tomu, že výkon funkce jednatele orgánu není pracovním poměrem, je třeba veškeré nároky (např. poskytnutí placeného pracovního volna či různých benefitů) ve smlouvě přesně specifikovat. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou (v omezených případech dle stanov společnosti).

Související vzory: 
Zápis z jednání valné hromady
Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)
Rozhodnutí jediného společníka

   

Smlouva o výkonu funkce jednatele - rozšířená

Váš dokument byl úspěšně zpracován.