Menu

STANOVY akciové společnosti

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Stanovy akciové společnosti

K založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov (resp. pokud akciovou společnost zakládá jediný zakladatel, vyhotovuje se místo stanov zakladatelská listina). Pomocí tohoto vzoru si připravíte podklad pro založení akciové společnosti s listinnými akciemi na jméno a dualistickým systémem vnitřní struktury (společnost má představenstvo a dozorčí radu). Na základě podkladu vám notář stanovy akciové společnosti vydá ve formě notářského zápisu. 

Související vzory:
Prohlášení o sídle akciové společnosti
Prohlášení člena orgánu akciové společnosti
Plná moc na podání do obchodního rejstříku

   

STANOVY akciové společnosti

Váš dokument byl úspěšně zpracován.