Menu

Výpověď dohody o provedení práce ze strany zaměstnance

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď dohody o provedení práce ze strany zaměstnance

Dohodu o provedení práce můžete vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní počítaných ode dne doručení výpovědi zaměstnavateli. To platí za předpokladu, že jste si výslovně nesjednali jinou délku výpovědní doby nebo jiný způsob ukončení dohody. 

Související vzory: 
Dohoda o ukončení dohody o provedení práce

   

Výpověď dohody o provedení práce ze strany zaměstnance

Váš dokument byl úspěšně zpracován.