Menu

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele

Jako pronajímatel můžete nájem bytu nebo domu vypovědět , dojde-li k naplnění některého ze zákonných výpovědních důvodů. Vzorné Právo vás procesem vytvoření výpovědi bezpečně provede a upozorní vás na všechny důležité skutečnosti: V případě výpovědi nájmu ze strany pronajímatele je především vždy nezbytné přesně popsat konkrétní skutečnosti, které jsou důvodem k podání výpovědi. V některých případech je pronajímatel navíc povinen ještě před podáním výpovědi nájemce na jeho závadné jednání upozornit, vyzvat jej k nápravě a poskytnout mu k nápravě přiměřenou lhůtu. Vše vám v průběhu vyplňování vzoru vysvětlíme. 

Související vzory: 
Smlouva o nájmu bytu nebo domu
Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu

   

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.