Menu

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE

Vzor

Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Jako pronajímatel můžete nájem bytu nebo domu vypovědět , dojde-li k naplnění některého ze zákonných výpovědních důvodů. Vzorné Právo vás procesem vytvoření výpovědi bezpečně provede a upozorní vás na všechny důležité skutečnosti: V případě výpovědi nájmu ze strany pronajímatele je především vždy nezbytné přesně popsat konkrétní skutečnosti, které jsou důvodem k podání výpovědi. V některých případech je pronajímatel navíc povinen ještě před podáním výpovědi nájemce na jeho závadné jednání upozornit, vyzvat jej k nápravě a poskytnout mu k nápravě přiměřenou lhůtu. Vše vám v průběhu vyplňování vzoru vysvětlíme. 

Související vzory: 
Smlouva o nájmu bytu nebo domu
Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu


Vzor je součástí balíčku:

Řeším bytovou potřebu (18 vzorů)

 • COVID-19 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za byt / dům podle zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce bytů
 • COVID-19 - Žádost o snížení nájemného za užívání bytu / domu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - Ukončení podnájmu
 • Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu
 • SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU
 • Výzva k zaplacení dlužného podnájemného (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného (předžalobní výzva)
 • VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE
 • Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu
 • Dodatek ke smlouvě o podnájmu
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu
 • Dohoda o ukončení podnájmu bytu / části bytu
 • SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU / ČÁSTI BYTU
 • Protokol o předání bytu nebo domu - ukončení nájmu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení nájmu
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
 • SMLOUVA O NÁJMU BYTU NEBO DOMU
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.