Menu

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 2 minuty

Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Jako pronajímatel můžete nájem bytu nebo domu vypovědět , dojde-li k naplnění některého ze zákonných výpovědních důvodů. Vzorné Právo vás procesem vytvoření výpovědi bezpečně provede a upozorní vás na všechny důležité skutečnosti: V případě výpovědi nájmu ze strany pronajímatele je především vždy nezbytné přesně popsat konkrétní skutečnosti, které jsou důvodem k podání výpovědi. V některých případech je pronajímatel navíc povinen ještě před podáním výpovědi nájemce na jeho závadné jednání upozornit, vyzvat jej k nápravě a poskytnout mu k nápravě přiměřenou lhůtu. Vše vám v průběhu vyplňování vzoru vysvětlíme. 

Související vzory: 
Smlouva o nájmu bytu nebo domu
Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu


Vzor je součástí balíčku:

Řeším bytovou potřebu (17 vzorů)

 • Smlouva o krátkodobém nájmu bytu nebo domu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - ukončení podnájmu
 • Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu
 • Smlouva o nájmu družstevního bytu
 • Výzva k zaplacení dlužného podnájemného (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného (předžalobní výzva)
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele
 • Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu
 • Dodatek ke smlouvě o podnájmu
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu
 • Dohoda o ukončení podnájmu bytu / části bytu
 • Smlouva o podnájmu bytu / části bytu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - ukončení nájmu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení nájmu
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
 • Smlouva o nájmu bytu nebo domu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality