Menu

VÝPOVĚĎ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

VÝPOVĚĎ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 3 minuty

Výpověď závazku ze smlouvy

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

V současné době, kdy se mnohé rychle mění, můžete potřebovat ukončit smlouvu se svým dlouhodobým smluvním partnerem, a to i v případě, že své povinnosti ze smlouvy dosud oba plníte. Připravili jsme pro vás vzor výpovědi závazku ze smlouvy, na jejímž základě (po uplynutí výpovědní doby), smlouva a vaše spolupráce skončí. Můžete takto ukončit smlouvu, jejímž předmětem je trvající nebo opakující se plnění. Přečtěte si pečlivě celé znění smlouvy, najděte pasáž, v níž je výpověď sjednána, zjistěte, jestli jste si ve smlouvě dohodli také výpovědní lhůtu, a pokud ano, zjistěte její délku. Dále se podívejte, jestli výpověď můžete dát bez udání důvodů, nebo zda pro to musíte mít nějaký důvod. Všechny tyto informace budete pro přípravu výpovědi smlouvy potřebovat.

Tento vzor nepoužívejte, pokud nemáte možnost výpovědi ve smlouvě výslovně sjednanou. Zákon sice v určitých případech umožňuje smlouvu vypovědět i bez předchozího ujednání, zpravidla se ale neobejdete bez pomoci právníka.

Pozor, tento vzor navíc není využitelný pro všechny situace. U určitých smluvních typů zákon upravuje výpověď odlišně a často vyžaduje splnění dalších podmínek. Vzor tak není určen pro výpověď nájmu bytu ze strany pronajímatele (naleznete ji zde), výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání ze strany pronajímatele (naleznete zde), výpověď pachtovní smlouvy ani pro výpověď pracovní smlouvy (vzor pro výpověď z pracovního poměru naleznete zde, vzory výpovědí pracovního poměru ze strany zaměstnavatele najdete zde).


Vzor je součástí balíčku:

Měním nebo ukončuji smlouvy (7 vzorů)

 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o zániku závazku
 • Odstoupení od smlouvy
 • Výpověď závazku ze smlouvy
 • Smlouva o změně obsahu závazku (novace)
 • Smlouva o postoupení smlouvy
 • Dodatek ke smlouvě
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality