Menu

VÝPOVĚĎ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď závazku ze smlouvy

Tento vzor nepoužívejte, pokud nemáte možnost výpovědi ve smlouvě výslovně sjednanou. Zákon sice v určitých případech umožňuje smlouvu vypovědět i bez předchozího ujednání, zpravidla se ale neobejdete bez pomoci právníka.

Pozor, tento vzor není využitelný pro všechny situace. U určitých smluvních typů zákon upravuje výpověď odlišně a často vyžaduje splnění dalších podmínek. Vzor není určen pro výpověď nájmu bytu ze strany pronajímatele (naleznete ji zde), výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání ze strany pronajímatele, výpověď pachtovní smlouvy ani pro výpověď pracovní smlouvy (vzor pro výpověď z pracovního poměru naleznete zde, vzory výpovědí pracovního poměru ze strany zaměstnavatele najdete zde).

   

VÝPOVĚĎ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Váš dokument byl úspěšně zpracován.