Menu

Když chcete koupit byt a místo toho se stanete nájemcem

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

12. 08. 2019 Autor: Petr Bezouška Kategorie: Nemovitosti

Prohlížíte si inzeráty, hledáte nové bydlení, chcete si koupit byt. Do oka vám padne pěkný 2+1, který by po všech stránkách vyhovoval. Podívejte se však na ten inzerát pozorně – opravdu se nabízí ke koupi byt, anebo se nabízí podíl v bytovém družstvu? To je totiž velký rozdíl.

V prvním případě si pořídíte bytovou jednotku, která bude skutečně ve vašem vlastnictví, a nejspíš se též v souvislosti s koupí stanete členem společenství vlastníků jednotek. S touto jednotkou bude moci volně nakládat. Ve druhém případě koupíte členský podíl v družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu k určitému bytu vlastněného družstvem; spolu s tím se stanete členem bytového družstva. Byt, ve kterém budete bydlet, nebude ve vašem vlastnictví, budete „jen“ jeho nájemcem, což přináší určitá omezení.

Právně je to totiž rozdíl. Koupíte-li podíl v bytovém družstvu, zavazuje vás nájemní smlouva a též stanovy tohoto družstva. Porušujete-li své povinnosti, můžete dostat výpověď z nájmu, družstvo vás může dokonce i vyloučit. Za užívání bytu platíte družstvu nájemné. Když budete chtít „svůj“ byt dát do podnájmu, budete k tomu potřebovat souhlas družstva (naopak, když budete chtít pronajmout byt, který vlastníte, můžete to učinit bez dalšího).

Člen bytového družstva má právo podílet se na jeho správě – účastní se členské schůze, volí statutární a další orgány. Je důležité zajímat se, jak bytové družstvo hospodaří, protože družstvo odpovídá za své dluhy celým svým majetkem, tedy i domem, v němž je byt, ve kterém bydlíte. Když družstvo skončí v exekuci či v úpadku, dům bude prodán a vy se stanete prostým nájemníkem jako každý jiný, nový vlastník domu bude vaším pronajímatelem, který vám bude moci dát výpověď např. proto, že potřebuje byt pro někoho ze svých blízkých.

Výhodou družstevního bytu je jeho nižší pořizovací cena – členský podíl v bytovém družstvu je zpravidla levnější, než cena bytu, který byste chtěli koupit do svého vlastnictví. V družstvu si též nemusíte lámat hlavu s daní z nemovitosti, neboť tu platí družstvo, ne jednotliví družstevníci (samozřejmě, že oni ji zaplatí nepřímo v nájemném). Převod družstevního podílu je rovněž jednodušší než převod bytu ve vlastnictví (není třeba žádného zápisu v katastru nemovitostí).

Nelze jednoznačně říci, zda je lepší bydlet ve vlastním, nebo v družstevním bytě. Pokud uvažujete o koupi bytu jako o investiční příležitosti, pak je rozhodně lepší koupě bytu. Chcete-li získat prostor k uspokojení vlastních bytových potřeb, můžete se vydat první i druhou cestou. Jak vyplývá z textu výše, určité rozdíly tu jsou, ale v zásadě nejsou tak podstatné.


Související vzory