Menu

Výpověď z pracovního poměru a pracovní neschopnost

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

18. 08. 2023 Autor: Jaroslav Škubal Kategorie: Tipy pro vás , Zaměstnání

Situace: 
Jste zaměstnanec a zaměstnavateli jste podal písemnou výpověď z pracovního poměru. Během výpovědní doby ale musíte nastoupit do nemocnice k operaci a ocitnete se v pracovní neschopnosti. Co udělat, aby se Vám výpovědní doba neprodloužila o dobu pracovní neschopnosti? 

Řešení:
Nemusíte dělat nic, Váš pracovní poměr skončí uplynutím posledního dne standardní výpovědní doby.

Zákoník práce sice definuje tzv. „ochranné doby“, během kterých nelze dát zaměstnanci výpověď, tato ochrana ale platí skutečně jen tehdy, pokud chce rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel. Zaměstnanci v dání výpovědi nic podobného nehrozí a může ji podat i v průběhu ochranné doby.

V praxi nejčastějšími případy ochranné doby je dočasná pracovní neschopnost a těhotenství. Pokud zaměstnanec dostal výpověď, pak platí, že pokud by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Jak ale uvádíme výše, toto pravidlo se aplikuje pouze v případě, že výpověď dal zaměstnanci zaměstnavatel a nikoli naopak, jak je tomu v řešené situaci. 

I pokud výpověď podal zaměstnavatel, může se zaměstnanec prodloužení výpovědní doby vyhnout tím, že zaměstnavateli sdělí (stačí například emailem), že na prodloužení pracovního poměru netrvá.