Menu

Výprosa vs. Výpůjčka vs. Nájem vs. Zápůjčka

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

06. 08. 2019 Autor: Petr Bezouška Kategorie: Rodina

V běžném životě si ani neuvědomujeme, jak často uzavíráme smlouvy. Činíme to bezděčně, neformálně a bez zkoumání různých následků. 

Soused za vámi přijde s prosbou, zda by mohl využívat část vašeho pozemku přiléhající k jeho parcele. Vám to nijak nevadí, tu konkrétní část k ničemu nepotřebujete, tak k tomu svolíte. On tam někdy parkuje, někdy tam má složené dřevo, jindy rozložené lehátko a opaluje se. Nic za to nechcete, ale oba víte, že kdykoli můžete souseda z pozemku vykázat, říci mu, že už tam parkovat nesmí. Neřešíte, že jste vlastně uzavřeli smlouvu, která se nazývá smlouvou o výprose. Řešit to však začnete ve chvíli, kdy ze sousedova automobilu vyteče olej a kontaminuje váš pozemek. Proto i přesto, že je výprosa tou nejjednodušší smlouvou, je dobré uzavřít ji v písemné formě a upravit v ní např. povinnost souseda uvést věc na své náklady do původního stavu.

Jsou však i situace, které též vyžadují konsensus (ujednání) mezi dvěma osobami, přesto nejde o žádnou smlouvu v právním slova smyslu. Někomu třeba pomůžete přejít silnici, svezete kamaráda z hospody domů, necháte souseda, aby si na vaší zahradě utrhl pár třešní, nebo jinému kuřákovi nabídnete cigaretu. To vše jsou případy společenské úsluhy (sousedské výpomoci), v nichž se strany nechtějí právně vázat (způsobit právní následky) a činí je většinou ze zdvořilosti, ohleduplnosti nebo morálních zásad.

Ale zpět to světa práva. Vedle výprosy totiž existují i jiné smlouvy, jejichž účelem je přenechání věci jinému, aby ji užíval. Velmi častou je smlouva o výpůjčce. Třeba když si od vás kamarád vypůjčí na týden loď, aby s ní sjížděl Berounku. Od výprosy se liší tím, že je ujednán přesný čas užití (týden, dříve můžete chtít loď vrátit jen výjimečně) a účel užití (sjíždění Berounky). Jedno je však stejné – i výpůjčka je bezplatná, kamarád vám nic za vypůjčení neplatí. Po týdnu vám musí vrátit onu loď (ne jinou, ale právě tu, kterou si vyzvedl u vás v garáži).

Velmi podobnou smlouvou (a právem asi nejvíce regulovanou) je smlouva nájemní. Ve výše uvedeném případě by se vše překlopilo do nájmu ve chvíli, když by vám měl kamarád za užití lodi zaplatit. Nájem je totiž úplatný (ať již se platí penězi, nebo v naturáliích – s kamarádem se například můžete dohodnout, že za užití lodě vám dá dva litry čerstvě stočeného medu). Nájemní smlouva má v občanském zákoníku velký prostor, neboť se řeší nejenom prostý (jednoduchý) nájem, o němž je náš případ, ale i složitější vztahy: nájem bytu, nájem prostoru k podnikání, nájem dopravního prostředku atd.

Nakonec musím zmínit smlouvu o zápůjčce. Možná trochu divný název, dříve zákoník užíval kratší pojem půjčka. Odlehčeně bychom mohli říci, že půjčce bylo líto, že nemá předponu jako výpůjčka, tak mu jí zákonodárce dopřál :) Pravdou ale je, že zápůjčka je tradiční název, který se u nás historicky užíval od 19. století a byl opuštěn až v rámci socialistického zjednodušování práva. Zápůjčka je též o tom, že někomu přenecháte svoji věc, aby ji mohl užívat. Od všech výše uvedených případů se ale liší podstatným znakem – vydlužitel (ten, komu věc přenecháte), nemusí vracet právě onu věc, stačí, když vrátí věc stejného druhu. Nejčastěji se zapůjčují peníze. Když příteli předáte v obálce 5 tisíc Kč, aby mohl vyřešit akutní problém, a domluvíte se, že vám ty peníze vrátí za dva měsíce, uzavřeli jste smlouvu o zápůjčce. Nebude vám vracet stejné bankovky, ale peníze o stejné hodnotě. Zápůjčka může být úplatná i bezúplatná. V případě peněžitých zápůjček to znamená, že buď chcete zaplatit úroky, nebo je zaplatit nechcete.

Zapůjčit ale nemusíte jen peníze. Vrátíme-li se k tomu medu – když někomu zapůjčíte sklenici medu s tím, že med použije třeba při pečení vánočního cukroví, a po novém roce vám med vrátí, je zřejmé, že nejde o ten samý med, ale o věc stejného druhu. A když se navíc domluvíte, že vám místo jedné sklenice přinese sklenice dvě, půjde o úplatnou zápůjčku, neboť vám vrací více, než si zapůjčil.

Malá rada na závěr: jakmile někomu jinému přenecháváte k užívání hodnotnější věc, nebo větší sumu peněz, rozhodně uzavřete smlouvu v písemné formě. I kdyby to byl někdo z rodiny, nebo váš velmi blízký kamarád. Věřte, že písemná smlouva může lépe zachovat dobré rodinné vztahy i přátelství.