Menu

Aktualizace vzoru Dohoda o práci na dálku

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

06. 11. 2023 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality , Zaměstnání

V souvislosti s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, provedenou zákonem č. 281/2023 Sb., jsme aktualizovali vzor Dohody o práci na dálku (dříve Dohoda o práci z domova). 

Zákoník práce nyní vyžaduje, aby výkon práce na dálku byl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vždy sjednán písemnou dohodou. Dohoda o výkonu práce na dálku pak mimo jiné upraví, zda zaměstnanec bude mít právo na náhradu nákladů souvisejících s výkonem práce na dálku, a pokud ano, jak budou takové náklady nahrazeny, a také zda bude možné dohodu možné vypovědět nebo nikoli.

Vzor jsme upravili tak, aby obsahoval všechny potřebné náležitosti.