Menu

Výpověď ze strany zaměstnance, výkon práce v pracovní neschopnosti

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

16. 09. 2021 Autor: Tereza Erényi Kategorie: Zaměstnání , Tipy pro vás

Situace:
Jste v pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel po Vás přesto vyžaduje výkon práce (nemá za Vás zástup). Můžete pracovní poměr ukončit?

Řešení:
Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit kdykoli, tedy i v době pracovní neschopnosti. Pro ukončení pracovního poměru platí standardní pravidla, tj. je potřeba zaměstnavateli doručit písemnou výpověď a pracovní poměr skončí uplynutím dvou měsíců počítaných od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď zaměstnavateli doručena. Výpovědní doba běží bez ohledu na pracovní neschopnost zaměstnance. 

Podání výpovědi zaměstnancem je však krajní řešení. Obecně platí, že v době pracovní neschopnosti zaměstnanec nemá povinnost vykonávat práci, resp. pokud v souvislosti s takovou prací pobírá dávky nemocenského pojištění nebo náhradu mzdy, práci ani vykonávat nesmí. Během pracovní neschopnosti může zaměstnanec vykonávat práci jinou, pokud se takové práce jeho pracovní neschopnost netýká. Záleží však na tom, jak se zaměstnanec se svým zaměstnavatelem dohodne, zaměstnanec nemůže být k výkonu práce nucen. Proto platí, že pokud výkon práce v době pracovní neschopnosti zaměstnanec odmítne, zaměstnavatel není oprávněn jej za to jakkoli postihovat.