Menu

Zajištění povinné lékařské prohlídky zaměstnance

Další články z kategorie
Nemovitosti

Pes, nejlepší přítel nájemníka

06. 05. 2019 Autor: Petr Bezouška

Podnájem bytu - tak trochu jiný nájem

17. 06. 2019 Autor: Petr Bezouška

Podílové spoluvlastnictví je od ďábla!

19. 08. 2019 Autor: Petr Bezouška

Daňové aspekty směny nemovitých věcí

14. 08. 2019 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Kauce jako dobrý sluha pronajímatele

16. 09. 2019 Autor: Petr Bezouška

Dům patří k pozemku

11. 10. 2019 Autor: Petr Bezouška

Trvalý pobyt v pronajatém bytě

05. 12. 2019 Autor: Petr Bezouška

Dát či nedat, to je, oč tu běží

03. 04. 2020 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Směna pozemků a navazující daňové povinnosti

05. 10. 2020 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Vzorné Právo pomáhá s realitními obchody

27. 08. 2020 Autor: Vzorné Právo

Když nájemník bytu přestane platit

23. 04. 2021 Autor: Vzorné Právo

18. 05. 2021 Autor: Tereza Erényi Kategorie: Zaměstnání , Tipy pro vás

Situace:
Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen mimo jiné nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, která se prokazuje zdravotní prohlídkou. Jak zaměstnavatel svoji povinnost zajistí, pokud zaměstnanec zdravotní prohlídku nemá ?

Řešení:
Každý zaměstnanec pracující na pracovní smlouvu musí projít vstupní lékařskou prohlídkou. Na prohlídku ho vysílá zaměstnavatel ke svému poskytovateli pracovnělékařských služeb (závodnímu lékaři). Případně je možné, aby byl zaměstnanec vyslán na vstupní lékařskou prohlídku ke svému praktickému lékaři, avšak pouze pokud je zařazen do 1. (nerizikové) kategorie a dále pokud žádné právní předpisy (a to ani prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb.) nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti. Jednoduše řečeno se jedná o běžnou administrativní práci.

Jedinou výjimkou z povinné vstupní prohlídky jsou zaměstnanci pracující na DPP nebo DPČ zařazeni na nerizikových pracích a pokud nejsou v předpisech stanoveny žádné podmínky zdravotní způsobilosti. Nicméně i tyto zaměstnance může zaměstnavatel, pokud má jakékoli pochybnosti o jejich zdravotní způsobilosti, na lékařskou prohlídku vyslat.

Zaměstnavatel je povinen uhradit náklady na vstupní lékařskou prohlídku, pokud je uchazeč následně do zaměstnání přijat. Pokud nikoli, povinnost k úhradě nevzniká, ale zaměstnavatel může náklady na prohlídku uhradit dobrovolně. 

Pokud zaměstnavatel povinnou vstupní prohlídku nezajistí, jde o porušení zákona, za které hrozí pokuta ze strany hygieny nebo inspekce práce.