Menu

Zajištění povinné lékařské prohlídky zaměstnance

Další články z kategorie
Zaměstnání

Zaměstnávání mladistvých

23. 09. 2019 Autor: Tereza Erényi

18. 05. 2021 Autor: Tereza Erényi Kategorie: Zaměstnání , Tipy pro vás

Situace:
Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen mimo jiné nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, která se prokazuje zdravotní prohlídkou. Jak zaměstnavatel svoji povinnost zajistí, pokud zaměstnanec zdravotní prohlídku nemá ?

Řešení:
Každý zaměstnanec pracující na pracovní smlouvu musí projít vstupní lékařskou prohlídkou. Na prohlídku ho vysílá zaměstnavatel ke svému poskytovateli pracovnělékařských služeb (závodnímu lékaři). Případně je možné, aby byl zaměstnanec vyslán na vstupní lékařskou prohlídku ke svému praktickému lékaři, avšak pouze pokud je zařazen do 1. (nerizikové) kategorie a dále pokud žádné právní předpisy (a to ani prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb.) nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti. Jednoduše řečeno se jedná o běžnou administrativní práci.

Jedinou výjimkou z povinné vstupní prohlídky jsou zaměstnanci pracující na DPP nebo DPČ zařazeni na nerizikových pracích a pokud nejsou v předpisech stanoveny žádné podmínky zdravotní způsobilosti. Nicméně i tyto zaměstnance může zaměstnavatel, pokud má jakékoli pochybnosti o jejich zdravotní způsobilosti, na lékařskou prohlídku vyslat.

Zaměstnavatel je povinen uhradit náklady na vstupní lékařskou prohlídku, pokud je uchazeč následně do zaměstnání přijat. Pokud nikoli, povinnost k úhradě nevzniká, ale zaměstnavatel může náklady na prohlídku uhradit dobrovolně. 

Pokud zaměstnavatel povinnou vstupní prohlídku nezajistí, jde o porušení zákona, za které hrozí pokuta ze strany hygieny nebo inspekce práce.