Menu

Dohoda o provedení práce, lékařská prohlídka a výpis z rejstříku trestů

Další články z kategorie
Zaměstnání

Zaměstnávání mladistvých

23. 09. 2019 Autor: Tereza Erényi

17. 10. 2019 Autor: Tereza Erényi Kategorie: Tipy pro vás , Zaměstnání

Situace: 
Chystáte se pracovat na základě dohody o provedení práce a budoucí zaměstnavatel žádá, abyste podstoupili vstupní lékařskou prohlídku a předložili výpis z rejstříku trestů. Má na to právo? 

Řešení:
V případě dohody o provedení práce (DPP) není lékařská prohlídka povinná, pokud jde o nerizikové práce (tj. práce zařazené  do tzv. čisté kategorie 1). V případě rizikových prací je vstupní lékařská prohlídka povinná. I u nerizikových prací však může zaměstnavatel uchazeče o práci na DPP na pracovní prohlídku poslat, má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti. U nerizikových prací může být prohlídka provedena i u praktického lékaře uchazeče o zaměstnání,  v případě rizikových prací by měl prohlídku provést závodní lékař. Prakticky tedy záleží na tom, o jakou konkrétní práci na DPP se jedná a do jaké rizikové kategorie je zařazena.

Ohledně požadavku na výpis z rejstříku trestů také záleží na charakteru vykonávané práce. Výpis z rejstříku trestů by neměl být plošně vyžadován u všech zaměstnanců, ale pro jeho vyžadování by měl existovat legitimní důvod spočívající v povaze dané práce. Problematika je trochu složitější, ale řečeno zjednodušeně, pokud bude předmětná činnost zahrnovat například práci z hotovostí nebo s dětmi, bude požadavek na výpis z rejstříku trestů legitimní. Půjde-li ale například o manuální práci na zahradě, výpis z rejstříku trestů by vyžadován být neměl (a zájemce o práci by neměl být odmítnut v případě existence určitého záznamu).