Menu

Cookies v roce 2022 už jen se souhlasem

Další články z kategorie
Ochrana osobních údajů

Evropské nařízení GDPR s odstupem času

20. 11. 2019 Autor: Jan Koranda

Cookies v roce 2022 už jen se souhlasem

11. 02. 2022 Autor: Vzorné Právo

11. 02. 2022 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Ochrana osobních údajů

Novela zákona o elektronických komunikacích, č. 300/2008 Sb., přinesla od 1. ledna 2022 mimo jiné i novou právní úpravu tzv. cookies, krátkých textových souborů, které se ukládají do počítače návštěvníkům webových stránek či zařízení uživatelů mobilních aplikací nebo z těchto zařízení získávají informace, identifikují uživatele a plní několikeré funkce – jednak umožnují či usnadňují používání stránek, a jednak sbírají data sloužící k analytickým či marketingovým účelům.

Cookies se dělí na několik kategorií: cookies technické (nebo také „nezbytné“), které jsou potřeba ke správné funkčnosti webové stránky, cookies analytické, které sbírají údaje o návštěvnosti, a cookies marketingové, sloužící k zobrazování personifikovaných reklam.

S informacemi o použití souborů cookies se uživatel internetu setkává už poměrně dlouho. Do konce roku 2021 šlo nejčastěji o informaci o ukládání souborů cookies s tím, že uživatel měl možnost ukládání souborů cookies, které nejsou nezbytné k samotnému fungování stránky, aktivně odmítnout. Dokud tak návštěvních webové stránky neučinil a zůstával při pohybu na stránkách ve vztahu ke cookies pasivní, cookies se na stránkách mohly používat. Provozovatelé stránek obvykle informovali návštěvníka, že „Vaše setrvání na stránce se považuje za souhlas s použitím souborů cookies“. Tomuto způsobu zacházení s cookies se říká opt-out.

Od začátku letošního roku však platí princip opačný, tzv. opt-in. Provozovatelé stránek mohou jiné než nezbytné cookies používat pouze tehdy, že od návštěvníka získají jeho prokazatelný souhlas. Dokud se tak nestane, musí provozovatel zajistit, že stránky jiné než nezbytné cookies používat nebudou.

Souhlas s použitím cookies musí být svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný. To znamená, že souhlas mimo jiné nesmí být ničím podmíněný (např. hrozbou, že v případě odmítnutí se návštěvníku stránky nezobrazí), a musí obsahovat jasné, srozumitelné a úplné informace o podstatných aspektech použití souborů cookies. Protože cookies sbírají osobní údaje, je potřeba uživatele informovat i o rozsahu a účelu zpracování těchto údajů.

Před koncem roku 2021 se některým otázkám ve vztahu ke cookies vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů. Ze  stanoviska vyplynulo zejména následující:

- udělit souhlas musí být stejně snadné jako souhlas odmítnout, tedy jen volby „souhlasím“ a „spravovat možnosti“ nestačí, je třeba ještě další volby „odmítnout vše (s výjimkou nezbytně nutných cookies)“,

- nejsou možné předem zaškrtnuté souhlasy, a to ani u analytických cookies,

- při odmítnutí souhlasu s ukládáním cookies nelze uživateli bránit v návštěvě příslušné webové stránky.

Stanovisko se vyjadřuje ke dvěma souvisejícím otázkám: jednak k podmínkám použití cookies a jednak k podmínkám zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies. Úřad přitom říká, že zatímco zpracovávat některé osobní údaje získané prostřednitvím cookies je možné podle GDPR i bez souhlasu na základě oprávněného zájmu zpracovatele, použití souborů cookies (kromě cookies nezbytných) je možné skutečně jen se souhlasem návštěvníka webových stránek / uživatele aplikace. Celé stanovisko je k dispozici zde

Zajištění souhlasu s použitím souborů cookies a poskytnutí souvisejících informací se obvykle realizuje prostřednictvím tzv. cookies banerů (okno či lišta), ideálně strukturovaně, v několika vrstvách podle situace. S texty pro jednotlivé úrovně Vám může pomoci i Vzorné Právo. Původní vzor Zásady použití souborů cookies jsme upravili podle nových pravidel a doplnili možnými texty pro cookies lištu v první a druhé úrovni. Vzor nyní najdete pod názvem Používání souborů cookies – zásady a udělení souhlasu.

Informace, které uživatel ke cookies na webové stránce získá, musí odpovídat skutečnosti. Provozovatel webových stránek tedy musí především fakticky zajistit, že dokud nedojde k udělení prokazatelného souhlasu, cookies nebudou použity.