Menu

Exekuce srážkami ze mzdy zaměstnance - zaměstnavatel má nyní nárok na paušální náhradu nákladů

Další články z kategorie
Ochrana osobních údajů

Evropské nařízení GDPR s odstupem času

20. 11. 2019 Autor: Jan Koranda

Cookies v roce 2022 už jen se souhlasem

11. 02. 2022 Autor: Vzorné Právo

04. 03. 2022 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality

Pro exekuce srážkami ze mzdy dosud platilo, že srážky provádí zaměstnavatel, u kterého je povinný z exekuce zaměstnaný, na vlastní náklady. To se nyní pro exekuce nařízené po 1. 1. 2022 mění. Jak?

S účinností od 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela předpisů upravujících srážky ze mzdy, která zaměstnavatelům, kteří u svých zaměstnanců provádějí srážky za účelem výkonu soudního rozhodnutí (exekuce), poskytuje kompenzaci souvisejících nákladů, a to prostřednictvím paušální náhrady.

Náhrada činí podle prováděcí vyhlášky 50,- Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, bez ohledu na počet exekucí tohoto zaměstnance. Náhradu si zaměstnavatel musí srazit přímo z provedené srážky, nelze ji účtovat zpětně. Dále platí omezení, že náhrada nesmí přesahovat 1/3 celé provedené srážky.

Náhradu nákladů si zaměstnavatel srazí jako první, ještě před přednostními pohledávkami, a to z tzv. první třetiny, která slouží pro uspokojení nepřednostních pohledávek.

Náhradu lze srazit až u exekucí zahájených za nové právní úpravy, tj. po 1. 1. 2022, u starších exekucí pokračujících v letošním roce to možné není.