Menu

Prohlášení členů volených orgánů obchodní korporace - aktualizované vzory

Další články z kategorie
Zaměstnání

Zaměstnávání mladistvých

23. 09. 2019 Autor: Tereza Erényi

25. 09. 2023 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Podnikání , Aktuality

V polovině letošního roku došlo ke změně zákonné úpravy podmínek, za kterých může fyzická osoba vykonávat funkci člena voleného orgánu obchodní korporace. Dosud byly potřebné podmínky stanoveny občanským zákoníkem (OZ), zákonem o obchodních korporacích (ZOK) a zákonem o živnostenském podnikání. Nyní byla zrušena úprava odkazující na zákon o živnostenském podnikání a úprava tam obsažená se přesunula do § 46 a § 46a ZOK.

V souvislosti s touto změnou jsme na Vzorném Právu aktualizovali vzory Prohlášení jednatele (v kategorii Pečuji o společnost s ručením omezeným) a Prohlášení člena voleného orgánu (v kategorii Pečuji o akciovou společnost).