Menu

Rodina, peníze a obnažení charakteru

Další články z kategorie
Rodina

Rodina, peníze a obnažení charakteru

09. 05. 2019 Autor: Petr Bezouška

Daňové aspekty darování

21. 05. 2019 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Výprosa vs. Výpůjčka vs. Nájem vs. Zápůjčka

06. 08. 2019 Autor: Petr Bezouška

Rozvod manželství

07. 04. 2021 Autor: Vzorné Právo

09. 05. 2019 Autor: Petr Bezouška Kategorie: Rodina

Na následujících řádcích je popsán skutečný příběh. Ukazuje, jak je důležité být obezřetný i v těch případech, v nichž spolu jednají členové rodiny, ti nejbližší příbuzní. Poučení z příběhu zní – uzavírejte raději i jednoduché darovací smlouvy v písemné formě, a když si necháváte posílat peníze na účet, dbejte, aby šlo o účet, k němuž máte dispoziční oprávnění.

Úvodem krátká právnická osvěta. Uzavíráte-li darovací smlouvu, přičemž dar není ihned obdarovanému odevzdán, musí mít taková smlouva písemnou formu. Jinak je smlouva neplatná.

V našem příběhu se syn chtěl osamostatnit, pořídit si vlastní bydlení. Ale ještě neměl dostatek peněz. Matka ho poslala za babičkou, aby jí požádal o finanční výpomoc. Vnuk se s babičkou dohodl na daru ve výši 232.500,- Kč s tím, že peníze má poslat na účet jeho matky. Byl sice již zletilý, ale vlastní účet si ještě nezaložil, tak proč by nevyužil maminčin účet? Babička peníze poslala, přičemž do účelu platby uvedla: „Tomáškovi na byt.“

Stalo se však nečekané. Máma odmítla synovi peníze vydat. Nevíme, co ji k tomu vedlo, snad si je chtěla nechat pro sebe, snad nakonec nechtěla, aby se syn odstěhoval. Její motivace ale není podstatná, důležité je, že se zachovala v rozporu se zákonem. Syn ji nakonec musel zažalovat. Smutný rodinný příběh. A smutek (nebo možná rozčarování?) vyvolalo u syna i rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. Ten totiž přišel s tím, že darovací smlouva, kterou uzavřel s babičkou, je neplatná, protože nebyla uzavřena písemně. Soud řekl, že zaslání peněz na účet nepředstavuje odevzdání daru.

To by znamenalo, že syn vůbec nemá právo na vydání peněz, ale žalobu musí podat babička a svojí dceru žádat o vydání bezdůvodného obohacení. A poté, co by případně soud vyhrála, mohla by peníze vnukovi předat jinak… Celé putování peněz od babičky k vnukovi by se zase o nějaký ten rok zdrželo…

Nejvyšší soud naštěstí tento závěr zvrátil. Správně dovodil, že pro tento případ zákon vůbec nepožaduje, aby byla darovací smlouva písemná, neboť k odevzdání daru došlo zároveň s uzavřením darovací smlouvy. Vyšel z toho, že postup, při němž se peníze zasílají na určený účet, je v souladu se současnou tendencí preferovat bezhotovostní formu platebního styku a je možno klást jej na roveň mechanismu předání hotových peněz (při němž dárce finanční částku vybere ze svého bankovního účtu, předá ji v hotovosti obdarovanému a ten ji následně poukáže na jím zvolený bankovní účet).

Vnuk s babičkou prostě jen zvolili nejjednodušší způsob předání finančních prostředků. Požadavek písemné formy darovací smlouvy by byl přehnaným formalismem.

Jaké poučení z příběhu plyne? Má-li Vám kdokoli poslat peníze (ať již z důvodu daru či zápůjčky), raději si je nechte poslat na účet, který máte pod kontrolou, se kterým můžete disponovat. A pro všechny případy uzavírejte i na první pohled jednoduché darovací smlouvy v písemné formě, vyhnete se lapáliím s neznalými soudy.


Související vzory