Menu

Aktualizace vzoru Dohoda o práci na dálku

Další články z kategorie
Zaměstnání

Zaměstnávání mladistvých

23. 09. 2019 Autor: Tereza Erényi

06. 11. 2023 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality , Zaměstnání

V souvislosti s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, provedenou zákonem č. 281/2023 Sb., jsme aktualizovali vzor Dohody o práci na dálku (dříve Dohoda o práci z domova). 

Zákoník práce nyní vyžaduje, aby výkon práce na dálku byl mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vždy sjednán písemnou dohodou. Dohoda o výkonu práce na dálku pak mimo jiné upraví, zda zaměstnanec bude mít právo na náhradu nákladů souvisejících s výkonem práce na dálku, a pokud ano, jak budou takové náklady nahrazeny, a také zda bude možné dohodu možné vypovědět nebo nikoli.

Vzor jsme upravili tak, aby obsahoval všechny potřebné náležitosti.