Menu

Dohoda o pracovní činnosti a povolání do práce

Další články z kategorie
Zaměstnání

Zaměstnávání mladistvých

23. 09. 2019 Autor: Tereza Erényi

Hmotná odpovědnost mladistvých

31. 10. 2019 Autor: Tereza Erényi

Odpovědnost zaměstnance za svěřené věci

16. 12. 2019 Autor: Tereza Erényi

Dohoda o pracovní činnosti a povolání do práce

04. 03. 2020 Autor: Tereza Erényi

Zapojte mládež!

30. 06. 2021 Autor: Vzorné Právo

Sdílené pracovní místo

04. 12. 2020 Autor: Daniel Vejsada

Doručování podle zákoníku práce

16. 12. 2020 Autor: Daniel Vejsada, Jaroslav Škubal

04. 03. 2020 Autor: Tereza Erényi Kategorie: Zaměstnání

Situace:
Jste zaměstnanec pracující na základě dohody o pracovní činnosti a máte nahlášené volno. Může vás zaměstnavatel přesto povolat do práce?  

Řešení:
Záleží na tom, jak má zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvené přidělování práce a hlášení volna. Pokud žádná zvláštní dohoda neexistuje, obecně by mělo platit, že pokud zaměstnavatel s volnem jednou souhlasil, neměl by zaměstnance poté povolávat do práce. Pokud tak učiní, může zaměstnanec výkon práce odmítnout a lze se domnívat, že by jednání zaměstnance nemělo být posouzeno jako porušení pracovní kázně.

Existuje přitom určité riziko, že se zaměstnavatel rozhodne poté se zaměstnancem spolupráci ukončit. V případě dohody o pracovní činnosti totiž zaměstnanec nemá stejnou právní ochranu proti propuštění jako zaměstnanci v pracovním poměru, a proto může být spolupráce ukončena snadno s 15ti denní výpovědní dobou i bez uvedení důvodu (pokud si zaměstnanec a zaměstnavatel výslovně nesjednali něco jiného).